Belastingadvieskantoor Timmermans
© Belastingadvieskantoor Timmermans 2014
Nu downloaden! Nu downloaden!

Algemene     

voorwaarden

Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. U kunt deze downloaden als pdf.

Brochures

Fiscaal Actueel 01 2017 Fiscaal Actueel 02 2017 Fiscaal Actueel 03 2017 Fiscaal Actueel 01 2016 Fiscaal Actueel 02 2016 Fiscaal Actueel 03 2016 Fiscaal Actueel 04 2016
Welkom op de website van Belastingadvieskantoor Timmermans Sedert 1 juli 1994 zijn wij gevestigd te Heerlen als onafhankelijk advieskantoor voor met name het midden- en kleinbedrijf, vrije beroepsbeoefenaren en voor particulieren. Onze onafhankelijkheid bestaat hierin dat wij op geen enkele wijze financieel of anderszins verbonden zijn aan een administratie- of accountantskantoor, een assurantietussenpersoon, een notariskantoor of bijvoorbeeld een advocatenkantoor. Onze dienstverlening valt onder de regels van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dit houdt onder meer in dat we verplicht zijn van alle relaties een geldig identiteitsbewijs dan wel een geldig uittreksel Kamer van Koophandel in ons dossier te hebben.
Belastingadvieskantoor Timmermans Sourethweg 1 6422 PC Heerlen Tel. +31-(0)45-5429971 Fax +31-(0)45-5660413 Email info@tfba.nl Web   www.tfba.nl
Kamer van Koophandel 14110852 BTW nummer NL096504195B01 Beconnummer 392005
Let op: 1. denk deze maand aan het terugvragen van in een ander EU land betaalde omzetbelasting. Zie Actualiteiten 2. overweegt u uw onderneming dit jaar nog fiscaal vriendelijk in een besloten vennootschap in te brengen, leg dat besluit dan vóór 1 oktober a.s. schriftelijk vast. Neem met ons contact op voor de juiste fiscale vastlegging en verwerking daarvan. 3. Er zijn dit jaar veel wijzigingen in de Wet Minimumloon geweest. Ook per 1 januari 2018 zal e.e.a. wijzigen. Kijk voor meer informatie onder Actualiteiten. 4. Deze maand dient ook de aangifte Verhuurderheffing 2017 ingediend te worden. Zie Actualiteiten.
Kijk voor een eerste overzicht van de gevolgen van Prinsjesdag 2017 onder Tabblad Actualiteiten