© Belastingadvieskantoor Timmermans
Made by ET

 Actualiteit

Wiebachstraat 9 6466 NG Kerkrade Tel. +31-(0)45-5429971 Fax +31-(0)45-5660413 Email info@tfba.nl Web   www.tfba.nl
Kamer van Koophandel 14110852 BTW nummer NL001357375B72 Beconnummer 392005
Ondernemers en de belastingdienst De Belastingdienst wil zorgvuldig omgaan met gegevens van burgers en bedrijven. Extra aandacht voor veilig telefonisch uitwisselen van privacygevoelige gegevens is een belangrijk onderdeel hiervan. Daarom zal de belastingdienst aan ondernemers die bellen met de Belasting Telefoon (0800-0543) een controlevraag stellen: wat zijn de laatste drie cijfers van uw gebruikersnaam. De gebruikersnaam begint voor iedere ondernemer met NL…. Heeft u deze gegevens niet meer beschikbaar kunt u via de Belasting Telefoon deze opvragen. Deze wijziging gaat is in gegaan per 1 juni 2015. Controleer ook tijdig uw wachtwoord. Vanaf 1 november 2015 worden er extra eisen gesteld aan uw wachtwoord.
Nieuws Kantoor Mr. van Zijl BV Deze tekst is opgesteld door Kantoor Mr. van Zijl B.V., advocaten te Tilburg. De tekst bevat een verkorte weergave van de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid. Daardoor is mogelijk niet alle informatie vermeld die voor u van belang is. Hoewel aan het samenstellen van deze tekst grote zorg is besteed kunnen wij noch Kantoor Mr. van Zijl B.V. aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de tekst. 2018: ook vakantiegeld betalen over meerwerk en overuren In verband met het verschuldigd worden van minimumloon over meerwerk vervalt per 1 januari 2018 ook de bepaling volgens welke overwerk geen deel uitmaakt van het loon waarover het minimumloon en de vakantietoeslag moeten worden berekend. Daardoor is per 1 januari 2018 ook vakantietoeslag verschuldigd over overwerk. De bepaling kent directe werking en er is geen overgangsrecht getroffen waardoor ter zake van overwerkloon dat vóór 1 januari 2018 is verricht na 1 januari 2018 geen vakantietoeslag verschuldigd zou zijn. Dat betekent dat na 1 januari 2018 ook vakantietoeslag moet worden betaald over overwerk dat vóór 1 januari 2018 is verricht. Werkgevers die willen voorkomen dat vakantietoeslag over voor 1 januari 2018 verricht overwerk moet worden betaald, dienen er voor te zorgen dat het overwerk vóór 1 januari 2018 wordt uitbetaald of wordt opgenomen door minder te werken. Opname na 1 januari 2018 voorkomt ook uitbetaling die inclusief vakantietoeslag zou moeten plaatsvinden, maar als de opname dan achterwege blijft zou  toch weer uitbetaling inclusief vakantietoeslag moeten plaatsvinden. Daartoe zou dan schriftelijk dienen te worden vastgelegd dat opname en geen uitbetaling plaats zal vinden.
BELASTINGADVIESKANTOOR TIMMERMANS

 Actualiteit

Wiebachstraat 9 6466 NG Kerkrade Tel. +31-(0)45-5429971 Fax +31-(0)45-5660413 Email info@tfba.nl Web   www.tfba.nl
Kamer van Koophandel 14110852 BTW nummer NL096504195B01 Beconnummer 392005
© Belastingadvieskantoor Timmermans
                                        Made by ET
Ondernemers en de belastingdienst De Belastingdienst wil zorgvuldig omgaan met gegevens van burgers en bedrijven. Extra aandacht voor veilig telefonisch uitwisselen van privacygevoelige gegevens is een belangrijk onderdeel hiervan. Daarom zal de belastingdienst aan ondernemers die bellen met de Belasting Telefoon (0800-0543) een controlevraag stellen: wat zijn de laatste drie cijfers van uw gebruikersnaam. De gebruikersnaam begint voor iedere ondernemer met NL…. Heeft u deze gegevens niet meer beschikbaar kunt u via de Belasting Telefoon deze opvragen. Deze wijziging gaat is in gegaan  per 1 juni 2015 Controleer ook tijdig uw wachtwoord. Vanaf 1 november 2015 worden er extra eisen gesteld aan uw wachtwoord.

Nieuws Kantoor Mr. van Zijl BV   

Herziening ontslagrecht

Deze tekst is opgesteld door Kantoor Mr. van Zijl B.V., advocaten te Tilburg. De tekst bevat een verkorte weergave van de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid. Daardoor is mogelijk niet alle informatie vermeld die voor u van belang is. Hoewel aan het samenstellen van deze tekst grote zorg is besteed kunnen wij noch Kantoor Mr. van Zijl B.V. aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de tekst. 2018: ook vakantiegeld betalen over meerwerk en overuren In verband met het verschuldigd worden van minimumloon over meerwerk vervalt per 1 januari 2018 ook de bepaling volgens welke overwerk geen deel uitmaakt van het loon waarover het minimumloon en de vakantietoeslag moeten worden berekend. Daardoor is per 1 januari 2018 ook vakantietoeslag verschuldigd over overwerk. De bepaling kent directe werking en er is geen overgangsrecht getroffen waardoor ter zake van overwerkloon dat vóór 1 januari 2018 is verricht na 1 januari 2018 geen vakantietoeslag verschuldigd zou zijn. Dat betekent dat na 1 januari 2018 ook vakantietoeslag moet worden betaald over overwerk dat vóór 1 januari 2018 is verricht. Werkgevers die willen voorkomen dat vakantietoeslag over voor 1 januari 2018 verricht overwerk moet worden betaald, dienen er voor te zorgen dat het overwerk vóór 1 januari 2018 wordt uitbetaald of wordt opgenomen door minder te werken. Opname na 1 januari 2018 voorkomt ook uitbetaling die inclusief vakantietoeslag zou moeten plaatsvinden, maar als de opname dan achterwege blijft zou  toch weer uitbetaling inclusief vakantietoeslag moeten plaatsvinden. Daartoe zou dan schriftelijk dienen te worden vastgelegd dat opname en geen uitbetaling plaats zal vinden.